CERTIFIKAT
Här hittar du våra certifikat och övriga meriter

ID06

ID
06

ID06 lanserades av Sveriges Byggindustrier år 2006 för att främja sund konkurrens och säkra arbetsplatser i byggbranschen. Det är ett system för att lätt kunna identifiera personer på arbetsplatsen och koppla varje person till en arbetsgivare. ID06 har flera användningsområden såsom närvaroregistrering i elektronisk personalliggare, digitalisering av utbildningsbevis, företagskontroll och inpasserings- och låsfunktioner.

Fastställande av tak

HETA
ARBETEN

Heta Arbeten® är ett skadepreventionskoncept som sedan 1990 har gett en radikal minskning av antalet bränder orsakade av brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats och minskat skadekostnaderna av dessa med över 75 procent.

Skadepreventionskonceptet är den största skadeförebyggande åtgärd mot bränder som har gjorts i Sverige de senaste 30 åren.


Konceptet räddar liv, minskar skador och sparar pengar. Vårt koncept består först och främst av våra 14 säkerhetsregler utformade tillsammans med försäkringsbolagen. Det omfattas också av utbildningar och utbildningsmaterial, administrativt IT-system för arrangörer och instruktörer, tillståndslista för riskbedömning, digital tillståndslista i mobilformat, riktlinjer och checklistor. Allt hålls samman av ett antal processer för att säkerställa att brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats utförs enligt säkerhetsreglerna och hanteras säkert var de än utförs, runt om i Sverige, dygnet runt.

HLR

HJÄRT-
LUNGRÄDDNING

Hjärt- och lungräddning är en akut första hjälpen-behandling som ges omgående till en person som är medvetslös och inte andas eller uppvisar gravt avvikande andningsmönster, exempelvis agonal andning. Den drabbade bedöms då ha ett hjärtstillestånd eller, då personen fortfarande har puls; andningsstillestånd.

Nya & uppdaterade kommer snart!

Tak mot klar blå himmel

ÖVRIGA
MERITER

Här finner du bland annat mästarbrev, kvalitetssäkring, FR2000 m.m 

Kristian Nilsson Mästarbrev
FR0804 EoB PLÅT i RÅÅ AB sv.jpg
MILJÖ U-1.jpg
medlem 1955.jpg
PLAT NR 2 CERT 1.jpg
KRISTIAN CERT.jpg
KRISTIAN SÄKERHET.jpg
entrepenadjuridik - Kristian.jpg
Webbkurs
valfardsskaparna.jpg
Tackcertifikat.jpg
utbilning
utbildning
Hemlösas hus.jpg
utbildning
Tackcertifikat.jpg
utbildning
utbildning
STÄLLNING CHRISTER.jpg
STÄLLNING MATHIAS.jpg
STÄLLNING SLAVISA.jpg
Takpannor

Yrkes-
bevis

Inom ett flertal branscher är yrkesbevis och andra kompetensbevis (t.ex. Gesäll- eller Mästarbrev) ett bevis på att kunder anlitar och arbetsgivare anställer en utbildad yrkesman/-kvinna. Det är därför en fördel att genom yrkesbeviset kunna visa att du har goda yrkeskunskaper. 

YRKESBEVIS CHRISTER.jpg
YRKESBEVIS SEBASTIAN.jpg
YRKESBEVIS KRISTIAN.jpg
YRKESBEVIS MATHIAS.jpg
Drone Camera

Drönar-
kort

Vi på EoB Plåt följer transportstyrelsens regler och har därför en utbildad fjärrpilot på företaget som ansvarar för samtliga flygningar och vidare hantering av materialet.

Skärmavbild 2021-06-23 kl. 13.43.23.png

Fattas något?
Vänligen ring 042 26 03 50