top of page

Miljö & Hållbarhet

Grönt löv

Vårt miljötänk

Resurseffektivt tänkande
EoB Plåt i Råå ABs mål är att ha en så resurseffektiv produktion som möjligt i alla delar av verksamheten, med en effektiv användning av material och en ansvarsfull hantering av spill.
Vi vill reducera vår klimatpåverkan, sänka energiförbrukningen och utveckla hållbara lösningar för lager och distribution.

I samarbete med SeSol har vi installerat solceller på vår fastighet, vilka idag försörjer 40% av vårt produktionsbehov. Målet är att det försörjer 100% av vårt produktionsbehov inom fem år.

I vår strävan efter att minska vårt klimatavtryck tar vi vårt ansvar genom att bara använda miljömärkta produkter. Det är viktigt för oss att samarbeta med leverantörer i vår bransch med ett lika stort engagemang för klimatfrågan som vi har.
SSAB som tillverkar vår plåt har åtagit sig att genomföra ett kontinuerligt miljöarbete och att sträva efter att minimera den negativa miljöpåverkan, bland annat genom att producera med hjälp av el.

Idag använder vi EU-klassade servicebilar som drivs av fossilt bränsle. Vårt nästa mål är, i vår strävan att minska vårt klimatavtryck, att införskaffa elbilar som drivs av våra egenproducerade solenergi.


 

Vill du veta mer?

Kontakta oss.

Industrigatan 119
25232 HBG

Postadress
Box 16005, 25016 Råå

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram

Engagemang och samarbeten - Work Walk

Tillsammans med Helsingborgs Stad och projektgruppen skapades en film för att inspirera elever, som är i färd med att fundera och besluta om sitt gymnasieval, och informera om plåtslagaryrket. Filmen har fått en stor spridning även på sociala medier och med det har andra kommuner i Sverige visat intresse för att använda sig utav materialet. Det har visats upp i digitala aktiviteter vars syfte är detsamma dvs inspirera våra unga att välja en hantverksutbildning.

Skärmavbild 2021-03-01 kl. 08.39.27.png

Tryck på bilden för att komma till filmen

bottom of page