top of page

Hur tänker vi?

Läs kort om våra policys och hur vi tänker gällande kvalitet, miljö, kompetens och bland annat alkohol på arbetsplatsen. Det är viktigt för oss att våra medarbetare mår bra och trivs. Det uppnår vi bland annat genom att se till att våra policys följs. 

Skulle du vilja veta mer om våra policys vänligen kontakta info@eobplat.se

Våra policys

Kvalitetspolicy

Vår målsättning är att ha en helhetssyn på kvalitet vilket omfattar våra produkter såväl som våra tjänster.

Vi strävar efter att, till kund, överlämna en komplett och felfri produkt i rätt tid till rätt pris.


Miljöpolicy
Vår målsättning är att verksamheten och marknadens krav på kvalitet ska upprätthållas med den minsta, möjliga klimatpåverkan. Läs mer om vårt miljötänk HÄR.

Arbetsmiljöpolicy

Vi skall arbeta aktivt med förebyggande åtgärder och arbeta proaktivt för att hitta risker som kan leda till ohälsa.

Vårt motto är "ingen ska bli sjuk av sitt arbete".

Kompetenspolicy

För att vi ska nå våra mål krävs att våra medarbetare har erforderlig kompetens för sina arbetsuppgifter. Rätt kometens är en strategisk fråga och långsiktig investering för vår verksamhet. Kompetens innebär kunskap, vilja och förmåga att lösa de uppgifter medarbetaren ställs inför. I vilja och förmåga väger vi även in värderingar, attityder och beteende. Kompetens handlar även om att inhämta, använda och dela med sig av kunskap och erfarenheter.

GDPR

Läs mer om GDPR HÄR.

Alkohol- och drogpolicy

EoB Plåt i Råå ABs syn på alkohol och droger i arbetslivet.

Vi värnar om arbetsmiljön och arbetar för att förebygga ohälsa och olycksfall.

Under arbetstid ska alla arbetstagare vara arbetsföra och arbetsplatsen vara fri från bruk av alkohol och droger.

Med droger avses narkotika, icke medicinsk användning av läkemedel eller anabola steroider som riskerar att negativt påverka arbetstagare, arbetsmiljön och säkerheten på arbetsplatsen.

För mer information avseende våra policys vänligen kontakta info@eobplat.se

Ring

042-26 03 50

Email 

Följ

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page